Πολιτική Απορρήτου :

1. Προσωπικά Στοιχεία :

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, μπορεί να χρειαστεί να δώσετε πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξη της. Τα στοιχεία αυτά διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», που συμμορφώνετε με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR) και για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε παρακάτω. Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία, σύμφωνα με το νέο ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία και δηλώνουν ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχουν είναι αληθή και ακριβή. Οι όροι Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Απορρήτου, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αναφέρονται παρακάτω, απηχούν ταυτόσημες έννοιες.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ :

2α. Σκοπός Συλλογής Στοιχείων – Διαδικασία :

H εταιρεία Αφοί Ζωγράφου ΟΕ, λειτουργεί την παρούσα ιστοσελίδα, με μοναδικό σκοπό την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της, για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση τους, η εταιρεία, ζητά συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την ολοκλήρωση διεκπεραίωση της παραγγελίας, την έκδοση παραστατικών πώλησης, την επικοινωνία με τον πελάτη, τη δυνατότητα απάντησης σε απορίες ή ερωτήματα ή άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το σκοπό

αυτό. Η διαδικασία, είναι σε όλα τα στάδια διαφανής σαφής κατανοητή, οι πελάτες καλούνται να συναινέσουν στην απόδοση των στοιχείων.

2β. Υπεύθυνος Επεξεργασίας :

Υπεύθυνος σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι η Εταιρεία Αφοί Ζωγράφου ΟΕ, με Δραστηριότητα Εμπόριο Χονδρικής Λιανικής, οικιακών και επαγγελματικών ειδών.

Έδρα Εταιρείας : Βρασνά 4ο χλμ ΠΕΟ Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης.

ΑΦΜ : 800179187.

ΔΟΥ : Λαγκαδά.

2γ. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συλλέγονται κατά την επίσκεψη των πελατών, στα τέσσερα φυσικά μας καταστήματα ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας Αφοί Ζωγράφου ΟΕ :

Τα δεδομένα αυτά, περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, συλλέγονται αυτόματα, για λόγους καλής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή και τεχνικούς λόγους, στοιχεία όπως, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, η διεύθυνση IP του επισκέπτη ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που είδε.

Η συλλογή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, γίνεται κατά την επίσκεψη εγγραφή σύνδεση σε υπάρχοντα λογαριασμό ή την παραγγελία προϊόντων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας afoizografou.gr. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα πολιτική απορρήτου και αναλόγως περίπτωσης με τη συγκατάθεση του επισκέπτη πελάτη εγγεγραμμένου χρήστη.

Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων (Δικαίωμα στη λήθη), καθώς και δικαίωμα λήψης αντιγράφου προσωπικών δεδομένων. Αν είναι εγγεγραμμένος χρήστης ο επισκέπτης, μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα του με τη σύνδεση στο λογαριασμό πελάτη και την άμεση επεξεργασία ή και να διαγράψει τον λογαριασμό του εντελώς. Ενώ μπορεί να λάβει αυτοματοποιημένο αντίγραφο των Προσωπικών του Δεδομένων, που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία Αφοί Ζωγράφου ΟΕ. Τα δεδομένα που πρέπει να αποθηκευθούν λόγω νομικών θεσμικών ή συμβατικών υποχρεώσεων για διατήρηση εμπορικών εγγράφων, θα παραμένουν σε ασφαλές περιβάλλον, σε όλη τη χρονική διάρκεια που απαιτείται από τη νομοθεσία.

2δ. Αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων (newsletter) :

Η Αφοί Ζωγράφου ΟΕ, συλλέγει και επεξεργάζεται διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address) που παρέχουν αυτοβούλως οι χρήστες, αφού έχουν αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, χρησιμοποιούμε μόνο τα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει, δηλαδή το email και το όνομα σας, αν το έχετε καταχωρήσει. Επίσης διατηρούμε και την IP διεύθυνση σας. Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τον νέο ΓΚΠΔ της ΕΕ και τα αρχεία σας προστατεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε.

Σκοπός της επεξεργασίας, είναι αποκλειστικά, η αποστολή ενημερωτικών δελτίων και προσφορών της Εταιρεία μας, στους πελάτες μας. H Εταιρεία Αφοί Ζωγράφου ΟΕ, επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, ως ότου ο χρήστης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και ζητήσει τη διαγραφή του από τη σχετική λίστα, μέσω email προς την Εταιρεία (Εταιρεία Αφοί Ζωγράφου ΟΕ) ή

ακολουθήσει την αυτοματοποιημένη διαδικασία διαγραφής / Unsubscribe, εδώ.

2ε. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων :

Τα δεδομένα των επισκεπτών, μπορεί να διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών προώθησης ή άλλων σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας Αφοί Ζωγράφου ΟΕ υπηρεσιών. Οι Εταιρείες που συνεργάζονται, έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται απέναντι στην Αφοί Ζωγράφου ΟΕ με σχετική σύμβαση που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων, είναι εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπόκεινται σε σχετική νομοθεσία της ΕΕ και παρέχουν υψηλότατο δυνατό επίπεδο ασφαλείας. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα εναντίωσης ή διαγραφής σε τέτοιες ενέργειες ανά πάσα στιγμή.

Επίσης τα δεδομένα, μπορεί να διαβιβαστούν στις επίσημες αρχές, αν υπάρχει νομική υποχρέωση ή εντολή δικαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η Εταιρεία Αφοί Ζωγράφου ΟΕ έχει δικαίωμα να το πράξει, για δίωξη ποινικών αδικημάτων ή για προστασία και επιβολή δικαιωμάτων, των απαιτήσεων της.

Δεδομένα διαβιβάζονται και σε τρίτους, για ορθή εκτέλεση συμβάσεων, οι ακόλουθες περιπτώσεις :

Για την παράδοση αγαθών σε μεταφορικές εταιρείες και σε εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται με την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Για την πληρωμή των αγαθών σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (πχ PayPal) ή τραπεζικών ιδρυμάτων, που καθορίζονται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφονται ούτε αποθηκεύονται πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία. Οι

πληροφορίες αυτές παρέχονται απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά.

2Στ. Ασφάλεια Δεδομένων :

Η ασφάλεια προσωπικών δεδομένων είναι υψηλή προτεραιότητα για την Εταιρεία Αφοί Ζωγράφου ΟΕ. Τα δεδομένα των επισκεπτών που αποθηκεύονται, προστατεύονται μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, για αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Οι αρμόδιοι επεξεργασίας, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και δεσμεύονται για τη τήρηση του απορρήτου και τη προστασία προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή, για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και αν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα τεχνολογίας. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου afoizografou.gr της Εταιρείας Αφοί Ζωγράφου ΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται από αυτόν (web caching κλπ), προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων Όρων Χρήσης.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (Δηλαδή, φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage