Όροι Χρήσης :

Τα Στοιχεία της Εταιρίας μας (Αφοί Ζωγράφου ΟΕ) : Το ηλεκτρονικό κατάστημα afoizografou.gr, ανήκει στην Εταιρία με την Επωνυμία Αφοί Ζωγράφου ΟΕ και αποτελεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα Πώλησης των Προϊόντων μας, μέσω του Διαδικτύου. Εταιρεία : Αφοί Ζωγράφου ΟΕ :

Έδρα : Βρασνά

(Ασπροβάλτα – Βρασνά – Νέα Μάδυτος – Δήμος Βόλβης και όμοροι).

Ταχυδρομικός Κώδικας Ασπροβάλτας : 57021.

ΑΦΜ : 800179187.

ΔΟΥ : Λαγκαδά. e-mail : zografos_bros@hotmail.com e-mail : zografos.asprovalta@gmail.com e-mail : http://afoizografou.blogspot.gr

Ιστολόγιο ή Ιστότοπος : afoizografou.gr

Facebook Εταιρείας : Ζωγράφος Ασπροβάλτα

IBAN Εθνικής : GR 4301 1081 3000 0081 3440 11580

Τηλ FAX Ασπροβάλτα : 23970 25878

Τα τέσσερα φυσικά μας καταστήματα :

Τα τέσσερα Καταστήματα Αφοί Ζωγράφου ΟΕ :

1ο. Κατάστημα Αφοί Ζωγράφου ΟΕ Κεντρικό ΚΑΔ Βρασνά 4ο χλμ ΠΕΟ* Ασπροβάλτας – Σταυρού 23970 26318

2ο. Κατάστημα Αφοί Ζωγράφου ΟΕ Υποκατάστημα 1 Ελλησπόντου 36 με Δαβάκη Ασπροβάλτα 23970 25878

3ο. Κατάστημα Αφοί Ζωγράφου ΟΕ Υποκατάστημα 2 1ο χλμ ΠΕΟ* Ασπροβάλτας – Κερδυλίων 23973 04812

4ο. Κατάστημα Ζωγράφος Δημήτρης Κέντρο Εγνατίας 40 Ασπροβάλτα 23970 22651

*ΠΕΟ : Παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Καβάλας.

Υπεύθυνος : Εταιρεία Αφοί Ζωγράφου ΟΕ ΚΑΔ

Ζωγράφος Βασίλης 6948 889 655 – Ζωγράφος Δημήτρης 6972 097 633

Επισκεπτόμενοι τον διαδικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον Διαδικτυακό μας Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους :

1. Πνευματική Ιδιοκτησία :

Το περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας Αφοί Ζωγράφου ΟΕ, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ.

Όλα τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου που περιέχει, ανήκουν στην Εταιρεία Αφοί Ζωγράφου ΟΕ ή σε τρίτα μέρη που νομίμως την αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Διαδικτυακό Τόπο, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Προσωπικά Δεδομένα :

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Επιπλέον, η Αφοί Ζωγράφου ΟΕ, Εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό

εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), επίσης σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δικαιωμάτων (2016/679) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του Ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στους server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθοιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

3. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών :

Για να διευκολύνει την πρόσβαση σας στις ιστοσελίδες μας, η Αφοί Ζωγράφου ΟΕ, μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

4. Περιορισμός Ευθύνης :

H Αφοί Ζωγράφου ΟΕ, έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών διαδικτυακός τόπος, ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (Τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). H Αφοί Ζωγράφου ΟΕ, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

5. Τροποποίηση των όρων του παρόντος :

Η Αφοί Ζωγράφου ΟΕ, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και υποχρεούται να ενημερώσει το παρόν άρθρο για αλλαγές όρων ή νόμων.

6. Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα :

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, το λογότυπο Αφοί Ζωγράφου ΟΕ και τα σήματα κατατεθέν, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Αφοί Ζωγράφου ΟΕ. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβαση σας στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου.